Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Opis:

System internetowy umożliwający klientom przegląd wystawionych faktur oraz stanów urządzeń (liczników)