Dyplom mg inż Politechniki Gdańskiej odebrałem w XX wieku. Od tego czasu szeroko pojęta informatyka jest moją pracą i pasją.

Działając z duża współrealizatorami wykonałem wiele różnych projektów.

Przez kilka lat byłem lokalnym koordynatorem w programie „Twoje dane – twoja sprawa” (https://uodo.gov.pl/15) skierowanym do szkół a organizowanym przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.


Faber est quisque suae fortunae
Każdy jest kowalem własnego losu
Appiusz Klaudiusz (ok. 340 – 273 p.n.e.) – rzymski polityk i mąż stanu

Vivere est cogitare
Żyć to znaczy myśleć
Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
źródło: Cyceron, Tusculanæ Disputationes

Docendo discimus
Nauczając, uczymy się