System Wspomagania Obsługi – Sesje

Rozbudowany system do obsługi sesji rady w urzędach

Możliwości

  • xxx
  • xxx
  • xxx

Przykładowe zrzuty ekranu