Ostatnia aktualizacja: 2024-03-03

Plik do pobrania (zip)

Pierwsze uruchomienie

  • pobrany plik rozpakować
  • po rozpakowaniu uruchomić plik ImportXLSX2BL.exe
  • przy pierwszym uruchomieniu pojawi się komunikat: Błąd odczytu parametrów programu z rejestrów systemu Windows!, należy skonfigurować program podając API Token, następnie nacisnąć przycisk Pobierz Statusy z Baselinker (zostaną pobrane dostępne statusy dla danego konta) oraz ustalić status nowych zamówień z listy rozwijalnej. Następnie zapisujemy konfigurację.

Import pliku XLSX do BL

  • wybieramy plik XLSX przyciskiem
  • uruchomienie importu następuje po naciśnięciu przycisku Importuj

Inne

  • program tworzy plik logu w katalogu log, w razie problemów proszę o przesłanie go