Nabór kandydatów

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w GZSiSS oraz o wynikach naboru.Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

ogłasza nabór na stanowisko:

Nauczyciela – nauka pływania uczestników zajęć pozaszkolnych, w tym również uczestników z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (etat 9/18)

Uczestnicy zajęć: dzieci i młodzież

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego poszukuje energicznych osób z pozytywnym nastawieniem do pracy jako sprzątaczki, w pełnym wymiarze czasu pracy.


Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 - sprzątanie pokoi hotelowych;

 - sprzątanie pomieszczeń biurowych;

 - wykonywanie innych prac porządkowych.

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego poszukuje energicznej osoby z pozytywnym nastawieniem do pracy na stanowisko wicedyrektora ds. administracyjno-gospodarczych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoba zainteresowana do podjęcia pracy winna posiadać:

 • co najmniej czteroletni staż pracy, przy czym co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała, przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
 • posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 • ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 289 z późn. zm.);

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego poszukuje energicznych osób z pozytywnym nastawieniem do pracy jako recepcjonista, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoba zainteresowana do podjęcia pracy winna posiadać:

 • Wykształcenie co najmniej średnie;
 • Mile widziana praktyka w zawodzie;
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym (angielski lub niemiecki)
 • dodatkowym atutem będzie aktualna książeczka SANEPID.

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

ogłasza nabór na stanowisko:

Nauczyciela w pracowni turystycznej

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Uczestnicy zajęć: dzieci i młodzież

 

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

ogłasza nabór na stanowisko:

Nauczyciela - kierownika pracowni turystycznej

 

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat .

Uczestnicy zajęć: dzieci i młodzież.