Nabór kandydatów

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w GZSiSS oraz o wynikach naboru.

GZSiSS zatrudni na stanowisku sprzątaczki:

- w pełnym wymiarze czasu pracy - 1 osobę;

-  w wymiarze 0,75 - 1 osobę

- w wymiarze 0,5 – 1 osobę.

Praca na w/w stanowisku polegać będzie na sprzątaniu pokoi hotelowych oraz wykonywaniu innych prac porządkowych w obiekcie schroniska.

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w dziale kadr GZSiSS, Al. Grunwaldzka 244 do dnia 30 czerwca 2023r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzanego przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych; t j: Dz. U. 2018 r. poz. 1000). Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania i aktualizowania.”

 

Informacje pod nr tel. (058) 520-68-60

Specjalista ds. kadr Dorota Anusik