Nabór kandydatów

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w GZSiSS oraz o wynikach naboru.

 
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
 
ogłasza nabór na stanowisko:
 
Nauczyciela wychowania fizycznego – instruktora koszykówki
 
dla dzieci i młodzieży w Gdańsku
 
 
 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę (etat 7/18)
 
Uczestnicy zajęć: dzieci i młodzież


Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
 
ogłasza nabór na stanowisko:
 
Nauczyciela wychowania fizycznego – instruktora tenisa
 
dla dzieci i młodzieży w Gdańsku
 
 
 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę (etat 7/18)
 
Uczestnicy zajęć: dzieci i młodzież

GZSiSS zatrudni osobę na stanowisku kierowca-konserwator w pełnym wymiarze czasu pracy.


Osoba zainteresowana do podjęcia pracy winna spełniać następujące wymagania:
- wykształcenie: zawodowe
- praktyka w zawodzie min. 2 lata
- pożądane kwalifikacje SEP,
- brak przeciwwskazań do prac na wysokości do 3 m.
- prawo jazdy kat. B

Praca na w/w stanowisku polegać będzie na drobnych naprawach bieżących w zakresie: hydrauliki, stolarki, budowlanki oraz pracach porządkowo-gospodarczych.

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w dziale kadr GZSiSS, Al. Grunwaldzka 244 do dnia 28 lutego 2023r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000)”
Informacje pod nr tel. (058) 520-68-60
sekretarz Dorota Anusik