Majątek jednostki: 43 098 372 zł

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.